2023 Obligation 23/27 med 9% årlig ränta och löptid 4 år

Läs mer

2023 Obligation 23/25 med 7% årlig ränta och löptid 2 år

Läs mer

2023 Obligation med 9% årlig ränta och löptid 4 år

Läs mer

2023 Obligation med 7% årlig ränta och löptid 2 år

Läs mer

2022 Obligation med 10% årlig ränta och löptid 5 år

Läs mer

2022 Obligation med 8% årlig ränta och löptid 3 år

Läs mer

2021 Obligation med 9% årlig ränta och löptid 4 år

Läs mer

2021 Obligation med 10% årlig ränta och löptid 5 år

Läs mer

2021 Obligation med 8% årlig ränta och löptid 3 år

Läs mer

2018 Obligation med 8% årlig ränta och löptid 3 år

Läs mer

2018 Obligation med 9% årlig ränta och löptid 4 år

Läs mer

2018 Obligation med 10% årlig ränta och löptid 5 år

Läs mer

2019 Obligation med 8% årlig ränta och löptid 3 år

Läs mer

2019 Obligation med 10 % årlig ränta och löptid 5 år

Läs mer