2021 Obligation med 9% årlig ränta och löptid 4 år

Erbjudandet i sammandrag

Typ av värdepapper Ränteobligation
Teckningsposter om  40 000 kronor
Teckningstid 4 oktober – 5 november, 2021
Lånebelopp 20 000 000 kronor
Löptid 4 år, återbetalningsdatum 2025-11-01. Ränta löper fr.o.m. 2021-11-01
Årlig ränta 9 procent
Utbetalning av ränta Halvårsbasis fr.o.m. 2022-05-01 (administreras av Euroclear)
Garanti Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Villkor Obligation

Teckna online (via Mangold)