Cape Bastia - Avyttrat ur portföljen Q4 2020

Ridgebury Pallas

Energifonden genomför förvärv i Smart Energy Logistics - Avyttrat ur portföljen juli 2020

Smart Energy Sweden Group AB (publ) - Avyttrat ur portföljen Q3 2019

RIDGEBURY SUEZ 2020 LLC