2023 Obligation med 9% årlig ränta och löptid 4 år

Erbjudandet i sammandrag

Typ av värdepapper Ränteobligation
Teckningsposter om  20 000 kronor
Teckningstid 3 – 21 april 2023
Lånebelopp 12 000 000 kronor
Löptid 4 år, återbetalningsdatum 2027-05-01. Ränta löper fr.o.m. 2023-05-01
Årlig ränta 9 procent
Utbetalning av ränta Halvårsbasis fr.o.m. 2023-11-01 (administreras av Euroclear)
Garanti Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Villkor Obligation

Teckna här (via Mangold)