2023 Obligation 23/27 med 9% årlig ränta och löptid 4 år

Erbjudandet i sammandrag

Typ av värdepapper Ränteobligation
Utgivare Energifonden Sverige 3 AB
Teckningsposter om  20.000 kronor
Teckningstid 2 – 27 oktober 2023
Lånebelopp 25.000.000 kronor
Löptid 4 år, återbetalningsdatum 2027-11-01. Ränta löper fr.o.m. 2023-11-01
Årlig ränta 9 procent
Utbetalning av ränta Halvårsbasis fr.o.m. 2024-05-01 (administreras av Euroclear)
Garanti Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Villkor Obligation

Teckna här (via Mangold)