2022 Obligation med 8% årlig ränta och löptid 3 år

Erbjudandet i sammandrag

Typ av värdepapper Ränteobligation
Teckningsposter om  20 000 kronor
Teckningstid 1 – 30 september 2022
Lånebelopp 25 000 000 kronor
Löptid 3 år, återbetalningsdatum 2025-10-01. Ränta löper fr.o.m. 2022-10-01
Årlig ränta 8 procent
Utbetalning av ränta Halvårsbasis fr.o.m. 2023-03-31 (administreras av Euroclear)
Garanti Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Villkor Obligation