Pressmeddelanden

240701 – Återbetalning av ränteobligation

240429 – Utgivande av nya ränteobligationer

240429 – Publicering av koncernredovisning 2023

230929 – Utgivande av nya ränteobligationer

230712 – Halvårsrapport med uppdatering

230421 – Publicering av koncernredovisning

230403 – Utgivande av nya ränteobligationer

230403 – Återbetalning av ränteobligation

221220 – Pallas Energy etablerar bränsledepå i Göteborgs hamn

221202 – Etablering av nytt biobränslebolag

221107 – Nysatsning inom energilogistik

220901 – Utgivande av nya ränteobligationer 2022

220831 – Återbetalning av Ränteobligation 220831

220616 – Publicering av koncernårsredovisning 2021

220505 – Avyttring av Suezmaxtankern Bari

220401 – Återbetalning av Ränteobligation 220401

211223 – Avyttring av Aframaxtankern Agneta Pallas

211003 – Beslut om utgivande av fler ränteobligationer

210603 – Förvärv av nytt aframaxfartyg

210412 – Beslut om utgivande av fler ränteobligationer

210405 – Energifonden får ägartillskott på 3 Mkr

210401 – Energifonden återbetalar Ränteobligation

210128 – FI upphäver sanktionsavgift mot Energifonden

210115 – Energifonden avyttrar suezmaxtankern Ridgebury Pallas

201130 – Energifonden avyttrar suezmaxtankern Bastia

201030 – Ny styrelseledamot i Energifonden Sverige

200717 – Energifonden avyttrar aframaxtankern Pallas Orust

Energifonden förvärvar andelar i ytterligare tankfartyg

Energifonden förvärvar ytterligare en råoljetanker

Energifonden senarelägger sista svarsdagen för Erbjudanden

Energifonden förvärvar 56% av Smart Energy Logistics

Avyttring av samtliga aktier i smart Energy Sweden Group AB

Energifonden Sverige 1 AB och Energifonden 3 AB emitterar nya obligationer