Pressmeddelanden

211003 – Beslut om utgivande av fler ränteobligationer

210603 – Förvärv av nytt aframaxfartyg

210412 – Beslut om utgivande av fler ränteobligationer

210405 – Energifonden får ägartillskott på 3 Mkr

210401 – Energifonden återbetalar Ränteobligation

210128 – FI upphäver sanktionsavgift mot Energifonden

210115 – Energifonden avyttrar suezmaxtankern Ridgebury Pallas

201130 – Energifonden avyttrar suezmaxtankern Bastia

201030 – Ny styrelseledamot i Energifonden Sverige

200717 – Energifonden avyttrar aframaxtankern Pallas Orust

Energifonden förvärvar andelar i ytterligare tankfartyg

Energifonden förvärvar ytterligare en råoljetanker

Energifonden senarelägger sista svarsdagen för Erbjudanden

Energifonden förvärvar 56% av Smart Energy Logistics

Avyttring av samtliga aktier i smart Energy Sweden Group AB

Energifonden Sverige 1 AB och Energifonden 3 AB emitterar nya obligationer