Energifonden förvärvar andelar i ytterligare tankfartyg

2019-11

Energifonden förvärvar andelar i ytterligare tankfartyg

Läs mer

Energifonden förvärvar ytterligare en råoljetanker

2019-10

Energifonden förvärvar ytterligare en råoljetanker

Läs mer

Energifonden senarelägger sista svarsdagen för Erbjudanden

2019-08

Energifonden senarelägger sista svarsdagen

Läs mer

Energifonden avyttrar innehav i Smart Energy

2019-08

Avyttring av samtliga aktier i Smart Energy Sweden Group AB

Läs mer

Energifonden emitterar nya obligationer

2019-06

Energifonden Sverige 1 AB och Energifonden Sverige 3 AB emitterar nya obligationer

Läs mer

Teckningstiden för samtliga obligationer förlängs till 23 mars 2018

2018-03

Teckningstiden förlängs till 23 mars 2018

Läs mer

Energifonden offentliggör Memorandum för tre ränteobligationer

2018-01

Ränteobligationer

Läs mer