2024 Obligation 24/29 med 9% årlig ränta och löptid 5 år

Erbjudandet i sammandrag

Typ av värdepapper Ränteobligation
Utgivare Energifonden Sverige 2 AB
Teckningsposter om  20.000 kronor
Teckningstid 1 – 31 maj 2024
Lånebelopp 13.000.000 kronor
Löptid 5 år, återbetalningsdatum 2029-06-01. Ränta löper fr.o.m. 2024-06-01
Årlig ränta 9 procent
Utbetalning av ränta Halvårsbasis fr.o.m. 2024-12-01 (administreras av Euroclear)
Garanti Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Villkor Obligation

Teckna här (via Mangold)