PALLAS ENERGY AB

Pallas Energys huvudsakliga affärsområden är handel, förvaring och transport av biobränslen.

Pallas förser också sina kunder med EU ETS ( Emission Trading System) , dvs. handel med utsläppsrättigheter för sjöfarten.

Energifonden innehar 100% av ägandet i Pallas.

 För mer information besök www.pallasenergy.se