ENERGIFONDEN RENEWABLE

Energifonden Renewable är det paraply som alla rena investeringar inom fossilfri energiproduktion/energilagring samlas. Ex. Investeringar i olika vindkraftsbolag m.fl. Detta är ett växande område för Energifonden och utvecklingen går oerhört snabbt.