ENERGIFONDEN MARITIME AS

Energifonden Maritime har etablerats för att samla olika investeringar inom segmentet energilogistik till havs.

Det sker otroligt många spännande förändringar till det bättre inom denna sektor. Stor del av alla varor i världen transporteras till sjöss och med de nya utsläppskraven som börjar gälla 2023 och med de nya klimatmålen inför 2050 så ser Energifonden med stor tillförsikt på framtiden. Att vara med och förvandla en sådan stor bransch till att bli klimatneutral är ett privilegium anser vi på Energifonden Sverige. Ex. Är Energifonden delaktig i projekt där man utvecklar att övergå från fossila bränslen till fossilfria. Ett projekt är att rena ballastvattnet ombord på fartyget för att förhindra spridning av olika organismer till olika delar av världen. Ett intressant projekt var ett fartyg med en anläggning ombord som reducerade bort merparten av all CO2 ifrån avgaserna från fartygets motor.