Integritetspolicy

Energifonden

Bäste investerare
Energifonden erbjuder nu dig att få avkastning på ditt sparkapital genom att investera i våra ränteobligationer.

 

Energifonden får sin avkastning genom att investera i både nya och etablerade företag inom energisektorn. Allt ifrån shippingverksamhet till vindkraftverk och bolag som forskar inom alternativa bränslen. Inom energilogistik sker också en stor förändring där energifonden kommer att vara delaktig med investeringar i fartyg, tåg, lastbil mm.

 

Alla människor på planeten nyttjar alla former av energi dagligen och kommer alltid så att göra så länge jorden finns kvar vilket skapar en oändlig marknad där bara fantasin kan sätta gränserna!

 

Välkommen att teckna i en ränteobligation i Energifonden som ger dig en hög, fast ränta på ditt sparkapital till skillnad mot de etablerade bankerna som ger betydligt lägre ränta!

 

Fredrik Johansson
VD

Styrelsen

Energifondens styrelse består av 3 styrelseledamöter.

Investeringskommittén skall bestå av minst 3 personer och genomför allt förarbete om investeringsprojekten som styrelsen sedan beslutar om genom majoritetsomröstning om vilka bolag/projekt som det skall investeras i. Samtliga har stor erfarenhet från näringslivet och finansiella sektorn.

VD'n är ansvarig för det dagliga operativa arbetet med att kontrollera bolagets investeringar och rapporterar till styrelsen.

CFO är ansvarig för ekonomistyrning och rapporterar till VD'n.

Bolagets revisor Johan Malmqvist från PWC är ansvarig för att revidera koncernens årsredovisning samt ekonomistyrning.

Ordförande

Finn Johnsson

Född 1946, civilekonom f.d. styrelseordförande i Volvo AB nu mera styrelseordförande i Thomas Concrete Group.

Finn Johnsson var vd för Euroc mellan 1990 och 1995, därefter vd för Mölnlycke Health Care mellan 1998 och 2005. Mellan åren 1998 och 2010 satt han i styrelsen för AB Volvo, från 2004 som ordförande.

Ledamot

Agneta Johansson

Född 1949, entreprenör inom hälsovård samt marinbranschen,
utbildad på Axelssons Gymnastiska Institut.

Ledamot och VD

Fredrik M. Johansson

Född 1982, entreprenör inom energi och shippingsektorn. Etablerade sitt första bolag 1999 , utbildad sjöbefäl på Chalmers Tekniska Högskola, medlem i RINA Northern Europe Advisory Committee, tidigare styrelseledamot i Barbados Shipowners Association. Har etablerat och byggt upp flertal bränslebolag samt genomfört tre börsnoteringar.