Energifonden

Bäste investerare
Energifonden erbjuder nu dig att få avkastning på ditt sparkapital genom att investera i våra ränteobligationer.

 

Energifonden får sin avkastning genom att investera i både nya och etablerade företag inom energisektorn. Allt ifrån vanliga bränslebolag såsom Smart Energy där Energifonden innehar ca 60% av aktierna, till vindkraftverk och bolag som forskar inom alternativa bränslen. Inom energilogistik sker också en stor förändring där energifonden kommer att vara delaktig med investeringar i fartyg, tåg, lastbil mm.

 

Alla människor på planeten nyttjar alla former av energi dagligen och kommer alltid så att göra så länge jorden finns kvar vilket skapar en oändlig marknad där bara fantasin kan sätta gränserna!

 

Energifonden har hittills genomfört en större investering som på drygt tre års tid skapat en stor avkastning till Energifonden.
Bolaget heter Smart Energy Sweden Group AB och dess aktie är noterat på NGM Nordic MTF börsen.

 

Välkommen att teckna i en ränteobligation i Energifonden som ger dig en hög, fast ränta på ditt sparkapital till skillnad mot de etablerade bankerna som ger betydligt lägre ränta!

 

Fredrik Johansson
VD

Styrelsen

Energifondens styrelse består av 4 styrelseledamöter.

Investeringskommittén skall bestå av minst 3 personer och genomför allt förarbete om investeringsprojekten som styrelsen sedan beslutar om genom majoritetsomröstning om vilka bolag/projekt som det skall investeras i. Samtliga har stor erfarenhet från näringslivet och finansiella sektorn.

VD'n är ansvarig för det dagliga operativa arbetet med att kontrollera bolagets investeringar och rapporterar till styrelsen.

CFO är ansvarig för ekonomistyrning och rapporterar till VD'n

Bolagets revisor Fredrik Waern från KPMG är ansvarig för att revidera bolagets årsredovisning samt ekonomistyrning.

Ordförande

Karl-Erik Johansson

Född 1946, f.d.entreprenör inom marin och fastigheter, numera styrelseproffs.

Karl-Erik Johansson har en mångårig erfarenhet inom den marina branschen. Entreprenör inom båtvarv och båtbyggeri som har drivit och sålt ett flertal marina bolag.

Ledamot

Hans Schedin

Född 1945, advokat, f.d. ställföreträdande Generaldirektör på Finansinspektionen.

Hans Schedin har lång erfarenhet av finansiell lagstiftning, reglering och finansiell tillsyn samt krishantering. Han har varit ansvarig för bank- och försäkringslagstiftning på finansdepartementet. Han var också djupt engagerad i den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. Under tio år har han varit ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen.

Ledamot och VD

Fredrik Johansson

Född 1982, entreprenör inom energi och shippingsektorn, för närvarande VD i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Fredrik Johansson är en entreprenör med många år bakom sig inom oljebranschen. Redan i tidig ålder sålde Fredrik olika oljeprodukter runt om i närområdet till Orust. Det fortsatte sedan med dieselolja samt uppbyggnad av lokala bensinstationer på västkusten i en allt mer accelererande verksamhet som sedermera utökades med en egen tankbåt vid namn Pallas.  Första bolaget Pallas Oljor såldes senare till Swea Energi AB. Pallas gav namnet till bolaget Pallas Group AB vilket sedermera noterades på Nasdaq First North och som idag ingår i Smart Energy koncernen.

Ledamot

Finn Johnsson

Född 1946, civilekonom f.d. styrelseordförande i Volvo AB nu mera styrelseordförande i Thomas Concrete Group.

Finn Johnsson var vd för Euroc mellan 1990 och 1995, därefter vd för Mölnlycke Health Care mellan 1998 och 2005. Mellan åren 1998 och 2010 satt han i styrelsen för AB Volvo, från 2004 som ordförande.