2023 Obligation 23/25 med 7% årlig ränta och löptid 2 år

Erbjudandet i sammandrag

Typ av värdepapper Ränteobligation
Utgivare Energifonden Sverige 1 AB
Teckningsposter om  20.000 kronor
Teckningstid 2 – 27 oktober 2023
Lånebelopp 25.000.000 kronor
Löptid 2 år, återbetalningsdatum 2025-11-01. Ränta löper fr.o.m. 2023-11-01
Årlig ränta 7 procent
Utbetalning av ränta Halvårsbasis fr.o.m. 2024-05-01 (administreras av Euroclear)
Garanti Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Villkor Obligation

Teckna här (via Mangold)