PALLAS ENERGY AB

Pallas Energy AB, som är ett nyetablerat dotterbolag till Energifonden Sverige har ingått ett längre avtal om hyra av en bränsledepå i Göteborgs Hamn. Depån är belägen i energihamnen (Skarvik) och är väl anpassad till Pallas Energy ́s verksamhet. Depån håller högsta standard enligt senaste miljökrav och säkerhetskrav.


”Detta är nästa steg i utvecklingen av Pallas och målet att vara med i övergången till fossilfria bränslen som sker nu. Vi är väldigt glada över denna milstolpe och ser fram emot första importlasten inom kort”

www.pallasenergy.se