RIDGEBURY SUEZ 2020 LLC

Energifonden innehar 12,5% ägande i tankfartyget Bari via ett joint-venture med Ridgebury Tankers, Tufton samt Euronav i Belgien.  Fartyget är av typen suezmax och transporterar petroleumprodukter över hela världen under daglig drift av Euronav, ett av världens största tankfartygsrederier. Från start så ingick också fartyget Bastia men detta försåldes hösten 2020.