Smart Energy Sweden Group AB (publ) – Avyttrat ur portföljen Q3 2019

Om Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Svenska folket bor till större delen ute på landsbygden och har lika stor rätt till bra försörjning av drivmedel som befolkningen i städerna. När de stora bensinbolagen lägger ner sina stationer på landsbygden i rask takt så skapar detta ett problem för befolkningen på svenska landsbygden. Smart Energy vill råda bot på problemet! Smart Energy är ett energiföretag i Göteborg som har målet att genom enkla och miljövänliga tankstationer bli en ledande leverantör av bränslen till svenska folket. Visionen är att inom en femårs period förfoga över 100 smarta tankstationer runtom i Sverige.

 

Smart är ett helt nytt och unikt koncept att förse svenska folket med bränsle!