Energifonden emitterar nya obligationer

Energifonden Sverige 1 AB och Energifonden Sverige 3 AB emitterar nya obligationer

Energifonden emitterar nya obligationer via sina dotterbolag Energifonden Sverige 1 och Energifonden Sverige 3 i syfte att stärka kassan inför kommande investeringsmöjligheter med fokus på energisektorn.

Citat från Energifondens VD Fredrik Johansson:

”Under 2018 emitterade Energifonden Sverige AB tre obligationslån i dotterbolagen; Energifonden Sverige 1 AB (publ), Energifonden Sverige 2 AB (publ), samt Energifonden Sverige 3 AB (publ). Obligationslånen är efterställda med en betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB. Energifonden har även vid ett tidigare tillfälle gett ut ett obligationslån via det noterade dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ), vars aktie är noterad på NGM Nordic börsen. De investeringar som de tre Energifonderna har genomfört sedan 2018 har visat sig framgångsrika och långivarna har på halvårsbasis kunnat ta del av avkastningen genom utbetalning av ränta. Mot bakgrund av detta har styrelsen i Energifonden beslutat att ge ut två nya obligationslån inom koncernen, ett i Energifonden Sverige 1 AB (publ), 3 år / 8% ränta, och ett i Energifonden Sverige 3 AB (publ), 5 år / 10% ränta på samma sätt som tidigare obligationslån med investeringarna i respektive fond som säkerhet för fullföljandet av räntor och återbetalning av kapitalet. Dessutom lämnas en garanti av Energifonden Sverige AB på samma sätt som i tidigare obligationslån.”

Erbjudanden i sammandrag

Energifonden Sverige 1 AB

Teckningspost per obligation (nominellt belopp) 20 000 kronor. Courtage utgår ej
Teckningstid 25 juni – 23 augusti 2019
Lånebelopp 15 000 000 kronor
Löptid 3 år, återbetalningsdatum 2022-08-31
Årlig ränta 8 procent
Utbetalning av ränta Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear)
Garanti Betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB

 

Energifonden Sverige 3 AB

Teckningspost per obligation (nominellt belopp) 10 000 kronor. Courtage utgår ej
Teckningstid 25 juni – 23 augusti 2019
Lånebelopp 15 000 000 kronor
Löptid 5 år, återbetalningsdatum 2024-08-31
Årlig ränta 10 procent
Utbetalning av ränta Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear)
Garanti Betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB

 

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedlar finns tillgängliga här på Energifondens hemsida , Aqurats hemsida (www.aqurat.se) samt Göteborg Corporate Finance hemsida (www.gcf.se).

Observera att det inte går att teckna i obligationerna via Avanza eller Nordnet. Teckning sker antingen online via www.aqurat.se eller via anmälningssedel (som sedan scannas och e-postas till aqurat eller skickas på post).

Styrelsens ansvar
Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Erbjudandena och tillhörande dokumentation såsom pressmeddelanden, Informationsmemorandum och informationsbroschyr. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna om erbjudandena, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Energifonden i samband med erbjudandena.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut till Energifonden i samband med erbjudandena.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Fredrik Johansson (VD Energifonden)
E-post: info@energifonden.eu

• Energifonden Sverige 1 AB (publ), med årlig ränta på 8% och löptid på 3 år

Memorandum Obligation 1

TecknaOnline (MobiltBankID) Obligation 1

• Energifonden Sverige 3 AB (publ), med årlig ränta på 10% och löptid på 5 år

Memorandum Obligation 3

TecknaOnline (MobiltBankID) Obligation 3

Anmälningssedel

Teaser