2019 Obligation med 8% årlig ränta och löptid 3 år

Erbjudandet i sammandrag

Typ av värdepapper Ränteobligation
Teckningsposter om 20 000 kronor. Courtage utgår ej.
Teckningstid 25 juni – 6 september, 2019
Lånebelopp 15 000 000 kronor
Löptid 3 år, återbetalningsdatum: 2022-08-31
Årlig ränta 8 procent
Utbetalning av ränta Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear)
Garanti  Betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB

•• Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups.

•• Energifonden har tidigare gett ut obligationer i sina dotterbolag och har alltid mött förpliktelserna gentemot låntagare inom utsagd tid.

•• Energifonden Sverige AB är ett solid bolag som har ett eget kapital på drygt 54 miljoner kronor (2018-12-31).

•• Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto.

•• Obligationerna är efterställda med en betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB, vilket betyder att moderbolaget är skyldigt att erlägga ränta samt återbetalning av obligationen till sparare om inte något av dotterbolagen kan infria sitt åtagande.

Memorandum obligation 1

Tilläggsmemorandum

Teaser

Anmälningssedel

Villkor Obligation 1