Energifonden offentliggör Memorandum för tre ränteobligationer

Ränteobligationer

• Energifonden Sverige 1 AB (publ), med årlig ränta på 8% och löptid på 3 år

Memorandum Obligation 1

TecknaOnline (MobiltBankID) Obligation 1

• Energifonden Sverige 2 AB (publ), med årlig ränta på 9% och löptid på 4 år

 Memorandum Obligation 2

– TecknaOnline (MobiltBankID) Obligation 2

• Energifonden Sverige 3 AB (publ), med årlig ränta på 10% och löptid på 5 år

– Memorandum Obligation 3

– TecknaOnline (MobiltBankID) Obligation 3

 

Anmälningssedel

Teaser