Obligation med 8% årlig ränta och löptid 3 år

Läs mer

Obligation med 10 % årlig ränta och löptid 5 år

Läs mer