Obligation med 10% årlig ränta och löptid 5 år

Läs mer

Obligation med 8% årlig ränta och löptid 3 år

Läs mer