Energifonden har ännu inte realiserat någon av sina investeringar