2021 Obligation med 8% årlig ränta och löptid 3 år

Erbjudandet i sammandrag

Typ av värdepapper Ränteobligation
Teckningsposter om 20 000 kronor
Teckningstid 10 maj – 11 juni, 2021
Lånebelopp 20 000 000 kronor
Löptid 3 år, återbetalningsdatum 2024-07-01. Ränta löper fr.o.m. 1 juli 2021
Årlig ränta 8 procent
Utbetalning av ränta Halvårsbasis fr.o.m. 2021-07-01 (administreras av Euroclear)
Garanti Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser

Villkor Obligation

Teckna online (via Mangold)