Ridgebury Pallas

Om Ridgebury Pallas

Energifonden har förvärvat ytterligare en råoljetanker, CAPE BRINDISI, byggd 2005 på Hyundaivarvet och är av typen Suezmax.

Förvärvet genomfördes genom ett Joint Venture på 50/50 basis med välkända Ridgebury Tankers i Connecticut. 

Fartyget kommer att namnändras till RIDGEBURY PALLAS och leverans sker i Asien inom kort. 

RIDGEBURY PALLAS kommer att gå in i ett timechartkontrakt med ett internationellt tankmäkleri direkt efter att leveransen skett. 

”Vi är otroligt glada och stolta över att få ingå ett joint venture med Ridgebury teamet och tillsammans förvärva detta mycket fina fartyg till bra villkor samtidigt som marknaden snabbt förbättrar sig. Vi ser med tillförsikt framemot kommande år inom stortanksektorn. Energifonden som avser att förvärva ytterligare crudeoiltankers förvärvade också aframaxtankern Pallas Orust under sommaren vilket har fungerat över förväntan”