2018 Obligation med 8% årlig ränta och löptid 3 år

Erbjudandet i sammandrag

Typ av värdepapper Ränteobligation
Teckningsposter om 7 000 kronor
Teckningstid 12 februari – 23 mars, 2018
Lånebelopp 24 003 000 kronor
Löptid 3 år
Årlig ränta 8 procent (återbetalningsdatum 2021-04-01)
Utbetalning av ränta Halvårsbasis (administreras av Euroclear)
Teckningsförbindelser från Styrelse  500 000 kronor

Memorandum obligation 1

Teaser

Villkor Obligation 1