Obligation med 8 % årlig ränta och löptid 3 år

Erbjudandet i sammandrag

Typ av värdepapper Ränteobligation
Teckningsposter om 7 000 kronor
Teckningstid 12 februari – 23 mars, 2018
Lånebelopp 24 003 000 kronor
Löptid 3 år
Årlig ränta 8 procent (återbetalningsdatum 2021-02-28)
Utbetalning av ränta Halvårsbasis (administreras av Euroclear)
Teckningsförbindelser från Styrelse  500 000 kronor

TecknaOnline (MobiltBankID)

 

•• Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups.

•• Energifonden har tidigare gett ut en obligation i dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB och har alltid mött förpliktelserna gentemot låntagare inom utsagd tid. Denna obligation ger en årlig ränta på 10%.

•• Energifonden och dess tre dotterbolag Energifonden 1-3 har i nuläget en kassa på ca 6 miljoner kronor.

•• Första investeringen har hittills gett en avkastning på ca 2000 %.

•• Energifonden Sverige AB är ett solid bolag som har ett eget kapital på drygt 64 miljoner kronor (2017-12-31).

•• Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto.

•• Obligationerna är efterställda med en betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB.

TecknaOnline (MobiltBankID)

 

Memorandum obligation 1

Teaser

Anmälningssedel

Villkor Obligation 1